Bli medlem!

MEDLEMSANSÖKAN

Ditt namn

Adress

Telefon

Mejl

Eventuella hälsningar till BiF

För vem är medlemskapet öppet?

Envar finsk medborgare eller i Finland bosatt person som godkänner Borgerlig samling i Finlands syfte och stadgar kan söka ordinarie medlemskap i föreningen. Såsom understödande medlem kan godkännas en person eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Föreningens ordinarie och understödande medlemmar godkänns av styrelsen.

Medlemskapet i BiF kostar 20 euro per år.

Läs BiF:s stadgar