Blogg  //   // 

Experimentera inte med barn

”Det är inte den dummaste idén jag någonsin har hört, men närapå”
kommenterade den amerikanska senatorn Lindsey Graham (republikan) president
Donald Trumps förslag att tillsammans med Ryssland inrätta en enhet för
it-övervakning. Det fick mig osökt att tänka på regeringens förslag om
regionala språkexperiment med frivillig skolsvenska.

En central politisk målsättning för sannfinländarna är att försvaga
svenskans ställning i vårt land. När den förra riksdagen förkastade
medborgarinitiativet om frivillig skolsvenska godkände riksdagen en kläm om
att utreda de lagstiftningsmässiga grunderna för frivillig svenskundervisning
i ett regionalt experiment. Men sannfinländarna lyckades i
regeringsförhandlingarna få in skrivningar om att ett försök ska inledas,
inte endast utredas.

Nu har förslaget till språkexperiment utretts och remissrundans kritik är
mördande. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har
ända från början förhålligt sig njuggt till experimentet och har nu fått
sina farhågor bekräftade.

Att ta bort ett obligatoriskt ämne från läroplanen är en stor sak, både i
princip och i praktiken. Hittills har vi haft en enhetlig läroplan för hela
landet. Den har garanterat jämlik utbildning i alla delar av landet.
Barnfamiljer har kunnat flytta inom landet utan att behöva oroa sig för hur
barnen ska klara sig i en skola på den nya hemorten.

Värst är situationen för dem som blir utsatta för experimentet. Ett kanske
oövertänkt val i barndomen av ens föräldrar, påhejat av sannfinländska
politiker, kommer antingen att begränsa ens framtida val av studier eller
alternativt tvinga samhället att bekosta extra undervisning. Med sämre
förutsättningar för framgångsrika högskolestudier kommer ungdomarnas
intresse för studierna att minska.

Om experimentet genomdrivs kommer det alltså att innebära extra utgifter för
staten och kommunerna. Dessa medel borde i stället satsas på utökad
språkundervisning.

Experimentet försvaras med att det kommer att leda till bredare
språkkunskaper. Men hittills har ökad valfrihet i stället lett till att
elever har valt bort språk.

Centralt i alla experiment är att de ska kunna utvärderas. Men ingen tycks
veta hur detta språkexperiment ska utvärderas. Det här överraskar inte,
eftersom experimentets målsättning är att försvaga svenskans ställning i
Finland. Det är en politisk målsättning som man kan gilla eller ogilla, men den ska inte kamoufleras som ”experiment”.

Heikki Pakarinen
BiF
Vice ordförande

Kommentera