Nyheter  // 

Nya hemsidor borgerligsamling.fi öppnats!

Borgerlig Samling i Finland (BiF) har öppnat sina nya hemsidor. Hemsidoprojekten som startades på hösten 2013 kan med glädje meddelas vara nu i ett skede då sidorna kan publiceras.

Styrelsen vill med de nya hemsidorna nå bättre ut både åt våra medlemmar och också andra intresserade. Jämfört med de gamla hemsidorna sker uppdateringen enklare, blogg-verksamheten ska aktiveras samt växelverkan med användaren ökas.

Styrelsen vill speciellt rikta ett stort tack till Pasi Heiskanen från partikansliet som varit en oerhört stor hjälp under hela projektet samt styrelsens projektansvariga Per-Elof Boström och Bo Grönholm!

Kommentera