Nyheter  // 

Dir. Max Janssons tal på Svenska dagens seminarium 2015

Ärade publik / Hyvä yleisö.

Det är en ära att stå här framför er idag. Detta av många olika anledningar. En för att jag än en gång får fira svenska dagen och för att jag får stå här och ges utrymme för eftertanke och åsikt.

För att ge en bakgrund har jag, innan detta jobb, arbetat just med språk och attityder genom Hanaholmen och nätverket Svenska nu. Därav kanske jag till delar vet vad som sker på fältet. Innan dess som tjänsteman inom politiken och 16 år inom Svenska YLE:s verksamhet i Österbotten. Nuförtiden således inom turismen och businessvärlden. För av varje euro en turist använder går 56 cent i annat. Det ni.

Vad betyder då språk, kultur och öppenhet och varför vill jag koppla ihop det med turism?

JO, därför att språk fortsättningsvis ÄR huvudkanalen för kommunikation. Språk ÄR det som gör att vi kommunicerar och gör affärer varje dag.

Vad är dagsläget idag? Ja, jag skulle vilja påstå att det i flera avseende är väldigt illa och i andra bättre.

Vi börjar med det illavarande: Vi har för mycket av aggressiva språkliga påhopp och osakliga inlägg där personer INTE behöver ta ansvar. Vi har för många aggressiva språkliga påhopp och osakliga inlägg som ingen vågar eller ids reagera på, inte ens de som kunde göra nått åt saken – läs beslutsfattare. Vi har således ett attitydproblem som är djupare än många räknat med speciellt när det sk. fria ordet tillåter allt på nät och i andra forum utan ansvar, utan namn.

Hur skall vi då komma ifrån detta? Åtgärderna är många men viljorna få. Vi lever i en världskris som gör att alla måste prioritera. Och när man måste prioritera ligger språk sällan högt även om språk är just den viktigaste kanalen för kommunikation. OCH kommunikationen är vår möjlighet att hävda oss internationellt. Vi måste prioritera språk högre på alla nivåer

Det gör det lätt för mig att göra en åsnebrygga till just KULTUR

Vi bör prata om språk i ett bredare perspektiv. Ta exempelvis flyktingströmmen i Europa och in till Finland. Hur gör vi när vi blir fler? Jo vi lär oss att KOMMUNICERA. Så det enda rätta för invandringen som kommer till Finland är, enligt mig, att de lär sig BÅDE FINSKA OCH SVENSKA. Språk berikar.

Vi har, bästa publik, EU:s högsta medelålder vilket isig inte är bra. Vi bör föryngra oss så inte två tredjedelar av Finlands befolkning år 2050 är pensionärer. Jag citerar Mark Levengood ”Jåma mindre – knasa mera!”. Vi bör öppna våra dörrar för all arbetskraft och invandringsarbetskraft som finns. Vill vi hålla kvar våra storbolag som ser till att det finns medel och småföretag, som i sin tur ser till att vi får skatteintäckter, som i sin tur ser till att vi har ett av världens bästa utbildningsprogram som ser till att vi mår bra. Ja då bör vi ha fler som arbetar, vi behöver bli fler.

Som jag ser det bör vi öppna och samarbeta över gränserna oberoende av orsak man besöker Finland.

Turismen i Finland kommer att blomstra om vi sköter ovanvarande saker. En turist är allt från grannkommunens besökare till HEN som kommer i arbetets tecken från andra sidan av jordklotet.

Det är människor som äter, bor och gör. Allt för oss alla. Då bör vi kunna kommunicera. Tänk att i lilla Vasa pratar man idag 109 språk. Har det varit till nackdel? Knappast, bästa publik, kolla fakta om hur det går i Vasaregionen. Som exempel kam jag nämna vårt samarbete med Power Park som efter en sommar med samarbete som gav 11 ggr fler svenskar från Umeåhållet. Ja, Powerpark tycker att kronan är värd att ta emot nästa sommar som betalningsmedel. Attityd.

Nu bör vi alla i denna sal framhäva, varenda gång det diskuteras, att barnens framtid är vår. Det är vi som bygger upp attityderna, det är vi som bygger grunden för framtiden och då kommer frågan :”Vilken bild vill vi ge till våra barn?, Vilken bild vill vi ge till omgivningen?” Jo, Öppenhet, möjligheter, språkkunskaper blandat med social kompetens.

Vi vill och skall vara öppna för kommunikation, vi vill vara förebilden för samarbete över gränser. Vi skall välkomna och inte stoppa. Det är med den bilden som vi når enighet.

När vi idag firar Svenska dagen gör vi det med stolthet. Vi borde bara fira detta 365 dagar i året. Vi har nu flaggat sedan 1979 och denna dag kommer att förbli en stolhetens flaggdag. Oberoende politiska utspel.

Finland är ett land, rikt på språk, kunskap och möjligheter.

Bästa publik.

Jag sammanfattar: Vi fortsätter kommunicera på svenska och alla andra språk som behövs bara vi kommunicerar. Vi gör allt för att gå framåt och gör allt för att förstå varandra, bara så kan vi bygga framtiden.

Vi är vi och inte, ni är de.

Ha alla en riktigt bra Svenska dagen!

Närpesbon säger på finska när hen blir arg:”Nyt se saa olla lopetta! Muuten minä tulla vihanneks. Otta pää, peppu, heittä ovi ulos!”

Kommentera