Nyheter  // 

Svenska dagens seminarium 2013

”SVENSKA SPRÅKET I FRAMTIDENS FINLAND”

Borgerlig samling i Finland rf BiF arrangerar, med stöd av Svenska kulturfonden, ett eftermiddagsseminarium med rubriken ”Svenska språket i framtidens Finland”.
Seminariet hålls på Finska klubben, 5 vån., Folkskolegränd 3 A, Helsingfors.
”Svenska språket i framtidens Finland” -seminariet hålls på Svenska dagen den 6 november 2013 med inledning kl. 15:00. Seminariet beräknas vara avslutat kl. 18 då Svenska dagens mottagning inleds.
Preliminärt program:
6.11.2013
Kl. 15 Seminariet öppnas
BiF:s ordförande, riksdagsledamot Kimmo Sasi

Seminariets moderator introducerar seminariets program och inspiratörer

Kl. 15:10 Diskussion om den obligatoriska svenskan i Finland. Teorier om kohandel och starka argument.
Forskaren vid Åbo Akademi Janne Väistö
Diskussion

Kl. 15:50 Konstsamfundets möjligheter att värna om svenskan.
Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Bergh
Diskussion

Kl. 16:15 Ruotsin kieli yritysten työkaluna
Verkställande direktören vid Familjeföretagens förbund Matti Vanhanen
Diskussion

Kl. 16:45 Nationalspråksstrategin i praktisk tillämpning
Språkrättsrådet vid justitieministeriet Corinna Tammenmaa
Diskussion

Kl. 17:20 Riksdagsperspektiv på svenska språket i framtidens Finland
Kulturutskottets ordförande, riksdagsledamot Raija Vahasalo

Kl. 17:40 Moderatorns sammanfattning

Kl. 17:50 Ordförande, riksdagsledamot Kimmo Sasi avslutar seminariet

OBS! Seminariet stöds av Svenska kulturfonden

Kommentera