Nyheter  // 

Svenska dagens seminarium 2014

SEMINARIUM : SVENSKA SPRÅKET I FRAMTIDENS FINLAND

Tema 2014: Hur göra svenska språket populärt i Finland?
Tid: 6.11.2014 kl. 15 – 19
Plats: Svenska Klubben i Helsingfors,  Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors

15:00 Öppning och välkomstord
Kort presentation av BiF
riksdagsledamot, BiF:s ordförande Kimmo Sasi

15:10 Hälsningar från regeringen/Samlingspartiets partiledning
Samlingspartiets viceordförande och miljöminister 
Sanni Grahn-Laasonen

15:20  Presentation av seminariets tema
och de medverkande talarna
BiF:s viceordförande Thorolf Sjölund

15:30  Hur härligt klingar sången? 
Svenskan i Finland i dag och i morgon.” En lägesbeskrivning.
Forskare Kjell Herberts, Åbo Akademi

16:00  Hur frodas tvåspråkigheten hos våra myndigheter?
Språkskyddssekreterare Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting.

16:15  Nationalspråksstrategin i teori och verklighet
Riksdagsledamot Mikaela Nylander

16:30  Nyttosvenskan som konkurrensfördel i näringslivet.
Pohjola-Nordens generalsekreterare och marknadsföringschef Kjell Skoglund

16:45  Paneldebatt
Talarna kommenterar varandras inlägg och seminariedeltagarnas skriftliga och muntliga frågor.
Moderator Per-Elof Boström

17:15  Sammanfattning och presentation av Samligspartiets nya partisekreterare Minna Arve
Viceordförande Thorolf Sjölund

OBS! Seminariet stöds av Svenska kulturfonden

Kommentera