Nyheter  // 

Integration för invandrare även på svenska

BiF:s styrelse 6.11.2015

Integration för invandrare även på svenska

Finland har, i likhet med många andra västeuropeiska länder, fått motta ett tidigare oskådat antal invandrare från länder utanför Europa under 2015. Merparten av dessa kommer från de krigshärjade Syrien, Irak och Afghanistan, men ett stort antal fortsätter att komma även från Afrika. I sikte finns ingen sådan lösning som snabbt kunde göra slut på konflikterna eller fattigdomen i de områden varifrån människorna flyr.

 

Många invandrare kommer att stanna för gott och bygga upp ett liv för sig och sina efterkommanden i Finland. En stor del kommer att bo och arbeta på svensk- eller tvåspråkiga orter.

 

För många invandrare som har kunskaper i engelska eller i något germanskt språk är svenskan ett betydligt lättare språk att tillägna sig i det nya landet. Kunskaper i svenska är en viktig tillgång för invandrare som bor på svensk- eller tvåspråkiga orter och stöder deras möjligheter på arbetsmarknaden. Invandrarna bör ges en verklig möjlighet att få språkundervisning på finska och svenska enligt eget val.

 

En förutsättning för att Finland ska klara av den stora invandringen är att invandrarna blir en tillgång för samhället. Därför bör de kunna sysselsätta sig snarast möjligt. I detta hjälper språkkunskaper, såväl i finska som i svenska.

Kommentera