Nyheter  // 

Regionreformen ska resultera i ökad valfrihet och bättre service på svenska

Årsmötet 9.12.2015:

Regionreformen ska resultera i ökad valfrihet och bättre service på svenska

Den sittande borgerliga regeringen lyckades äntligen ro i hamn beslutet om en social- och hälsovårdsreform samt självstyrande områden. Reformen kommer att grundligt omstöpa den finländska förvaltningen genom att en ny nivå uppkommer mellan stat och kommun.

Reformen är mycket omfattande och många frågor är ännu öppna. Men det viktiga är att ovissheten har ersatts av kunskap om framtida riktlinjer. Detta ger den förutsägbarhet de olika aktörerna behöver för att kunna planera och utveckla sin verksamhet.

En mycket viktig del av reformen är huvudregeln om valfrihet inom social- och hälsovården. Detta ökar individernas möjligheter att påverka och ger den privata sektorn nya möjligheter. Konkurrensen mellan en mångfald av olika serviceproducenter är en förutsättning för service av hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vårdvalsreformen i Sverige har bidragit till att hundratals nya vårdcentraler har öppnat, och vårdens kvalitet och tillgänglighet har stigit.

Regeringens beslut innebär även att en ny självstyrande regional förvaltningsnivå inrättas, vars beslutsfattare väljs genom direkta val. Det är tänkt att de nya regionerna ska ersätta det nuvarande nätverket av samkommuner och överta en del av uppgifterna från statens regionförvaltning. Det mycket viktigt att detta inte leder till ökad byråkrati, ett ökat skattetryck eller en utvidgad progressivitet i beskattningen av förvärvsinkomster.

Den nya valfriheten ger även nya möjligheter till service på svenska genom att klienternas valmöjligheter ökar. Det hör till de grundläggande språkliga rättigheterna att social service och hälsovård är tillgängliga på svenska för den svenskspråkiga befolkningen.

Utvecklingen mot större enheter har lett till en drastisk minskning av regionala förvaltningsenheter med svenska som majoritetsspråk. Detta försvagar svenskans ställning och landets tvåspråkighet på sikt. För att motverka denna negativa utveckling bör de nya regionala organen som verkar på tvåspråkiga områden verkligen fungera på båda språken.

Kommentera