Nyheter  // 

PARTISEKRETERARE

BiF har och har haft ett gott samarbete med partisekreterare Minna Arve.
Tack Minna för det!
Minna har under sin partisekreterartid i Samlingspartiet medverka på två av BiF:s seminarier på Svenska dagen, ”Svenska språket i Framtidens Finland”. År 2014 då seminariet var förlagt till Svenska Klubben i Helsingfors och år 2015 då vi återvände till Helsingin Suomalainen Klubi.
BiF:s avsikt med seminarierna är att aktivt arbeta för svenska språkets framtid i Finland. Arbetet för språket i gränssnittet mellan det svenska och finska samt arrangemang där de två kulturerna möts är betydelsefullt.
Nu då Samlingspartiet väljer en ny partisekreterare efter att Minna Arve övergår till vd jobbet vid Åbo Handelskammare är det önskvärt att valet faller på en person med öppen attityd till nationalspråken och till de olika språkens kultur. En historisk kunskap, insikt i namnet Finlands (Suomi) tillkomst och republikens tillblivelse samt väl bevandrad i nationalspråkens status måste vara till fördel.
Att Samlingspartiet är ett aktivt tvåspråkigt parti bör ha en realitet såväl inom partiets tjänstemannakår som inom förtroendemannakåren.
I BiF:s intresse ligger givetvis möjligheten att även i fortsättningen ha ett nära och fruktbringande samarbete med partisekreteraren.
Minna Arve tillönskas en framgångsrik verksamhet i sitt nya värv.

Alla BiF-medlemmar, nuvarande och presumtiva, tillönskas en god fortsättning på år 2016!

Per-Elof Boström
skolråd

Kommentera