Nyheter  // 

Norden bör upprätta ett forum för EU-frågor

Parlamentariker från Samlingspartiet, Moderaterna och Konservative Folkparti kräver i Hufvudstadsbladet (17.3.2018) ett bättre nordiskt samarbete inom EU och kommer med ett initiativ att grunda ett nordiskt forum för samarbetet.  De har kunnat bevittna, att ”hur våra länder regelbundet går miste om möjligheter att påverka EU i en gynnsam riktning och till och med får vika sig i viktiga frågor därför att samarbetet inte fungerar. ” https://www.hbl.fi/artikel/norden-ska-bli-en-foregangare-i-eu/

Kommentera