BiF är en svenskspråkig liberalkonservativ politisk förening nära Samlingspartiet

BiF är aktiv på lokal-, regional-, nationell- och internationell nivå.

Välkommen med!

Bakgrund

Borgerlig samling i Finland står Samlingspartiet nära. Samlingspartiet är ett tvåspråkigt parti, och dess svenska verksamhet är organiserad i BiF.

Enligt republiken Finlands grundlag är finska och svenska Finlands nationalspråk, och det svenska språket har därmed en konstitutionell ställning. Svenska språket och svenska kulturen har djupa rötter i landets historia, ett arv från de sexhundra gemensamma åren med Sverige.

Den svenskspråkiga verksamheten inom Samlingspartiet fungerade genom Svedel – Svenska delegationen inom Samlingspartiet fram till 2010 då Borgerlig samling i Finland rf, BiF grundades.

Syfte

Borgerlig samling i Finlands syfte är att

  • vara aktören på svenska för Samlingspartiet och påverka den politiska debatten
  • förstärka Finlands tvåspråkighet och främja bruket av svenska i Finland samt öka förståelsen mellan språkgrupperna

Läs BiF:s stadgar